Com una de les empreses de rehabilitació de façanes a Barcelona volem dedicar aquesta nova entrada a explicar el que són les façanes ventilades. Potser hayafachada ventilada en barcelones sentit parlar d’elles en alguna ocasió però que no coneguis les seves característiques tècniques. Ara les veiem.

Estem davant d’un sistema constructiu de tancament exterior. A grans trets, aquest tipus de façanes estan compostes per una fulla interior, una capa afachada ventilada en barcelonaïllant i una fulla exterior no estanca que no necessita ser molt gruixuda.

Una de les grans avantatges és que inclou un acabat durador i de gran qualitat. Les façanes ventilades de Loga Rehabilitacions ens oferiran a més unes estupendes prestacions. A la part exterior es pot recórrer a un ampli assortiment de materials com ara pedres naturals, plaques de metalls o plàstics. Per la seva banda, l’aïllant tèrmic va adossat al mur intern.

Això ens permet que la façana estigui permanentment ventilada per, per exemple, evitar aquest efecte de condensació que pot acabar provocant humitats.

El sistema de façana ventilada consta de: mur suport, capa d’aïllant ancorat o projectat sobre el suport i capa de revestiment vinculada a l’edifici mitjançant una estructura d’ancoratge (alumini gairebé sempre). Entre l’aïllant i el revestiment es crea una càmera d’aire que, per l’anomenat “efecte xemeneia”, activa la ventilació natural, mantenint l’aïllament sec i aconseguint d’aquesta manera un gran estalvi energètic. En definitiva, estem davant el sistema més eficaç per solucionar el tema de l’aïllament de l’edifici, eliminant els ponts tèrmics i els problemes de condensació.

Com diem, en una façana ventilada amb prou feines hi haurà ponts tèrmics. I no només això, sinó que l’estructura de l’edifici quedarà aïllada de les variacions de la temperatura de l’exterior. Aquestes finestres també ventilen pels brancals, la llinda i l’ampit.

En el cas dels voladissos, s’aïlla la cara inferior i el cantell del sostre. Aquestes façanes, en tenir poc gruix, no solen permetre la col·locació de persianes tradicionals.

La utilització de façanes ventilades implica una important aportació a l’estalvi energètic de l’edifici, que pot arribar al 20% -30% del consum. A més, milloren l’aïllament acústic, una cosa essencial si vivim en ciutats amb un alt grau de contaminació acústica.

El manteniment que requereixen aquestes façanes és mínim. Per això mateix, aquest sistema constructiu s’ha anat consolidant entre arquitectes i constructors per la seva elevada qualitat, les seves possibilitats estètiques i els seus avantatges d’aïllament tèrmic i acústic. Una cosa molt a tenir en compte per les empreses de rehabilitació de façanes a Barcelona.

This post is also available in: es