Som especialistes en la instal·lació i reparació de baixants a Barcelona, vam canviar canonades d’uralita per baixants de PVC adaptats a la normativa vigent, instal·lem tot tipus de conductes i sortides de fums en patis de llums

Substitució de baixants

Amb el pas del temps els baixants de fibrociment, col·locats en molts edificis antics, van perdent la seva capacitat d’evacuació d’aigües per incrustacions a les parets, apareixen esquerdes en material i en les juntes de formigó, que afavoreixen l’aparició de fuites d’aigües fecals , amb els consegüents males olors, que els desguassos dels habitatges no funcionin adequadament i humitats en alguns habitatges

Els nostres serveis inclouen:

1r Un cop verificat el mal estat dels baixants del seu edifici. Procedim al muntatge de la bastida o sistema de treball en alçada necessaris per a realitzar la substitució de les canonades en el seu pati de llums.

2n Traiem les actuals canonades i les traslladem juntament amb les runes a l’abocador autoritzat més proper.

3r Col·loquem noves canonades de PVC de 3’2 mm. de gruix sèrie (UNE 53114) amb les seves derivacions i els acoblaments necessaris des de la part superior de l’edifici fins acoblar al paviment del pati interior.

4t Comprovació de correcte funcionament i garantia.

Realitzem el canvi de baixants de forma ràpida i econòmica. Disposem d’un equip de professionals amb llarga experiència en la col·locació i substitució de tot tipus de canonades i conductes en patis de llums utilitzant tècniques de treballs verticals

.

Pressupost gratuït i sense compromís

Realitzem tot tipus de substitució de baixants a Barcelona ciutat i província.

This post is also available in: es