Informe pericial. Reclama amb èxit desperfectes en la seva nova llar

En força ocasions, quan ens vam instal·lar en un habitatge nou trobem una sèrie de deficiències constructives que afecten la mateixa o alguna àrea comuna i dificulten més o menys la nostra vida (goteres, mals acabats, esquerdes per moviments estructurals, …) i ens veiem obligats a reclamar les reparacions de la llar que acabem d’adquirir.

El promotor de l’obra, pot actuar de dues maneres davant de la denúncia d’aquestes deficiències: solucionar-les de bon grat o no escoltar les reclamacions o arreglar-les de forma no satisfactòria.

Si et trobes en aquest segon cas, i vols entaular accions legals contra el promotor, amb alguna garantia d’èxit hauries de demanar un informe pericial sobre deficiències constructives, elaborat per un professional qualificat.

Els promotors solen emparar-se, atès que no hi ha cap certificat previ, en què els problemes han aparegut després del lliurament dels habitatges o són conseqüència d’un mal ús de les instal·lacions. En no poder demostrar el contrari, en moltes ocasions es desestimen les reclamacions dels propietaris i les comunitats de veïns als jutjats.

Per això, si vas a portar la teva demanda a judici, contracta un arquitecte perquè realitzi estudi de les patologies o desperfectes detectats i redacti un informe pericial sobre deficiències constructives, on Rafique la seva existència i les causes que les van originar.

L’informe pericial et permetrà demostrar davant del jutge:

L’existència de deficiències constructives localitzades en elements privatius o comuns de l’immoble.
Les causes que han motivat aquestes deficiències.
Les possibles solucions.
El cost de les reparacions.

El preu d’un dictamen pericial sobre deficiències constructives varia en funció de l’abast dels danys a valorar, la mida de l’habitatge o comunitat, …

Pots consultar-nos si tens qualsevol dubte, comptem amb un despatx d’arquitectura a Barcelona amb llarga experiència en l’elaboració de tot tipus d’informes pericials, i un grup de professionals experts en la rehabilitació d’edificis que t’ajudaran a taxar la resolució d’aquests problemes.

 

 

This post is also available in: es

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *