Li oferim una llarga experiència en neteja, condicionament i pintura de patis de llums a Barcelona amb i sense bastida.

Els nostres serveis de sanejament de patis de llums també inclouen:

  • Substitució de baixants, col·lectors i instal·lacions existents,
  • Col·locació o substitució de claraboies i cobertes d’uralita,
  • Col·locació de sortides de fum.

Disposem d’un equip de treball expert en tècniques de treballs verticals per a pintura i acondicionameinto de patis de llums a Barcelona que:

  • Col·loquen el sistema de bastida o la tècnica de treball en alçada més adequada per a realitzar els treballs necessaris per condicionar el pati de llums del seu edifici de la forma més ràpida i econòmica possible.
  • Sanegen i piquen les zones en pitjor estat i les esquerdes que vagin observant a les parets.
  • Eliminen els elements que ja no s’utilitzen.
  • Netegen i apliquen una imprimació antiòxid a l’armadura visible.
  • Reparen les esquerdes i zones picades amb morter especial.
  • Apliquen un fixador acrílic en tota la superfície i recobreixen les parets, elements metàl·lics i canonades amb el revestiment més adequat.

Utilitzem els millors materials del mercat per condicionar el seu pati de llums de forma ràpida, econòmica i amb la garantia d’uns acabats perfectes i duradors.

Pressupost gratuït i sense compromís

Realitzem tot tipus d’adequació de patis de llums a Barcelona ciutat i província.

This post is also available in: es