Muntatge de tot tipus d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas del seu edifici.

En Rehabilitació Façanes Barcelona som especialistes en la reparació i instal·lació de tot tipus d’elements en instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas en edificis.

Els nostres serveis:

  • Canvi de baixants de fibrociment (uralita), col·lectors i arquetes antics per tubs de PVC.
  • Substitució de ramals, bateries i muntants d’aigua.
  • Adequació de l’edifici a la normativa vigent de baixa tensió, Codi Tècnic de l’Edificació, etc.
  • Reparació de canonades fecals / pluvials
  • Posada al dia de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, comptadors, … de l’edifici.
  • Instal·lació de tubs de desguàs en cuines, banys, terrasses, sortides d’aires.
  • Instal·lació de sistemes de sortida de fums.
  • Instal·lació i substitució de sistemes ventilació.

Disposem d’equips de tècnics especialitzats per realitzar els treballs de reparació, substitució i muntatge de tot tipus d’instal·lacions elèctriques, d’aigua o gas al seu edifici amb la major rapidesa possible, per evitar al màxim els trastorns a la comunitat, al millor preu.

Pressupost gratuït i sense compromís

Realitzem tot tipus d’impermeabilitzacions a Barcelona ciutat i província.

This post is also available in: es